„Spalenie Joanny”

Słuchowisko radiowe nagrane w 2019 r. właśnie doczekało się prestiżowej nagrody. Niestety, próżno go szukać w archiwach PR Dzięki zapobiegliwości Asi Rońdy, która swego czasu zapisała godzinną audycję, MAMY TO!

„Spalenie Joanny” – Słuchowisko Polskie Radio 2

Kanwą scenariusza, podobnie jak w filmie Lokatorka, jest dramat Jolanty Brzeskiej, której autorzy obu dzieł zmienili dane personalne. Zarówno w scenariuszu filmowym, jak we wcześniejszym dramacie scenicznym (jest też sfilmowane przedstawienie teatralne ze spektaklu Spalenie Joanny, ale nie umiem go znaleźć!) okrutna zbrodnia unosi się nad każdą sceną, I choć w słuchowisku radiowym wątek morderstwa nie jest rozwinięty, to jego echo przewija się w każdej scenie, nadając jej tym groźniejsze brzmienie. Bo reprywatyzacja była (i nadal jest!) groźna dla życia i zdrowia mieszkańców stolicy.
Zarówno w filmie, jak i w tej audycji odnajduję mnóstwo wątków moich, osobistych, które opisywałam wielokrotnie na łamach różnych pism, które niechętnie, ale czasem drukowały moje teksty o reprywatyzacji. Doceniam trud scenarzystów, którzy przekopywali archiwa, żeby dotrzeć do informacji i bardzo starannie odrobili lekcję o złodziejskiej reprywatyzacji. Tu mnie wzruszyło sześć sztabek złota. Nie pamiętam w tej chwili, jaki dług ciążył przed wojną na hipotece kamienicy przy Nabielaka. Gdzieś muszę mieć w swoich dokumentach tę informację, bo Jola mi o tym mówiła, ale te sześć sztabek było zapisanych na kamienicy, w której ja mieszkałam, na ulicy Dąbrowskiego i kilka razy o tym pisałam. Uważam za bardzo ważne przypominanie o przedwojennych długach i o kosztach odbudowy stolicy, a w tym słuchowisku oba te wątki są uwypuklone w sposób naturalny, nienachalny. Żeby jak najwięcej ludzi wiedziało czym było owe „odwracanie historii”, „przywracanie miastu przedwojennego blasku” „sprawiedliwość za krzywdy wyrządzone przez komunistów”, jak zwykli określać złodziejstwo na niespotykaną skalę różni mecenasi, kuratorzy nieboszczyków i ich słupy.
Uwaga! Audycja trwa godzinę i wymaga skupienia!