Miasto bezprawia

Państwo z tektury – mówi Jan Śpiewak. To prawda. Dowodem rozporządzenie 1777/08 Hanny Gronkiewicz Waltz, profesor prawa, czyli bezprawia. Oto zapis konferencji prasowej na ten temat zorganizowanej przed warszawskim Ratuszem.

Mieliśmy dzisiaj sporą konkurencję, jeśli chodzi o zainteresowanie prasy problemami społecznymi. Temat jest bardzo ważny. Chcieliśmy się podzielić konsekwencjami rozporządzenia Hanny Gronkiewicz Waltz, które 5 lat temu zostało unieważnione. HGW już nie ma, rozporządzenia nie ma, ale „spadkobiercy”, którzy na mocy tego bezprawnego aktu „posiadają” kamienice i ludzi w nich mieszkających oraz nimi „zarządzają”, czyniąc im piekło na ziemi. Całość konferencji zarejestrowała Joanna Rońda. Dziękujemy!