Komisja Europejska w Sprawie Hanny Gronkiewicz Waltz

Pare tygodni temu napisałem list do Komisji Europejskiej, gdzie wyraziłem swoje zaniepokojenie faktem, iż Pani Hanna Gronkiewicz-Waltz jest zamieszana w pośrednio w korupcje podczas reprywatyzacji. Nawet gdyby nie była, to spała na swoim stanowisku i osobiscie nazywam ją najgorszym burmistrzem na ziemi.

Tutaj jest profesjonalna odpowiedz z Unii. Nie wiem czy się smiać, czy płakać.

Nr ref. Ares / 20196150674-D4 / 10/2019
DYREKCJA GENERALNA KOMISJI EUROPEJSKIEJ DOTYCZĄCA BADAŃ I INNOWACJI
Dyrektor D-Clean Planet pełniący obowiązki dyrektora Bruksela, rtd.d.2.dir (2019) 6663347
Wysłany wyłącznie pocztą elektroniczną:

Drogi Panie Łozowski,

Chciałbym podziękować za wiadomość skierowaną do komisarza Moedasa, który poprosił mnie o odpowiedź.

Wybór Pani Gronkiewicz-Waltz do Rady ds. Misji Neutralnych i Inteligentnych Miast na podstawie klimatu oparty był na publicznym zaproszeniu do składania wniosków. Zaproszenie zostało ogłoszone 13 maja 2019 r. I zakończone 16 czerwca 2019 r. Doprowadziło to do wyboru 15 ekspertów, którzy doradzą Komisji w zakresie identyfikacji i projektu tej misji, która będzie kluczowym elementem programu Horizon Europe, 2021- Program UE na rzecz badań i innowacji do roku 2027.

Wszystkich 15 ekspertów zostało sprawdzonych pod kątem potencjalnych konfliktów interesów i są zobowiązani do aktualizacji swoich deklaracji o braku konfliktu interesów w razie potrzeby w ciągu 18 miesięcy istnienia Rady Misji. Zakres uprawnień grupy ekspertów stanowi również, że członkowie Rady Misji nie są bezpośrednio włączani do wniosków dotyczących zaproszeń na misje w ramach programu „Horyzont Europa”. To skutecznie uniemożliwia im bycie beneficjentami funduszy europejskich po ogłoszeniu takich zaproszeń, począwszy od 2021 r. Ponadto porządek obrad, lista uczestników i protokoły z posiedzeń Rady Misji zostaną publicznie udostępnione na stronie internetowej grup ekspertów Komisji.

Powołanie Pani Gronkiewicz-Waltz na Przewodniczącego Rady Misji ds. Klimatycznych Neutralnych i Inteligentnych Miast ogłoszono 30 lipca 2019 r. Przy okazji Nieformalnej Rady Ministrów ds. Badań Naukowych w Helsinkach. Jej nominacja opiera się na jej doświadczeniu zawodowym w połączeniu z jej doświadczeniem naukowym.

Chciałbym zatem zapewnić państwa, że selekcja pani Gronkiewicz-Waltz i działalność użyteczności publicznej wspierająca Radę Misji są zgodne ze standardami Komisji dotyczącymi zapewnienia przejrzystości i unikania konfliktów interesów.

Z poważaniem, Komisja Johna BELL, Europejska Komisja Europejska,

1049 Bruvelles / Brussel, BELGIQUE / BELGIE Tel. 32 22991111 Office: CDMA 00/028
Tel. linia bezpośrednia +32 229 81357-E-mail: laura.betel@ec.europa.cu
Podpisany elektronicznie w dniu 03/10/2019 1701 (UTC-02) zgodnie z art. 4.2
(Ważność dokumentów elektronicznych) decyzji Komisji 2004 / 563