2267 Adresów zaznaczonych

Mapa Reprywatyzacji 3D Mapa Reprywatyzacji 2D

Obecnie zaznaczonych jest 2267 budynków, które wymienione są w Białej Księdze Reprywatyzacji. Tam znajduję się wiecej budynków i będę sumiennie dodawał je do mapy. Niestety muszę się skupić na funkcjonalności.

Ponieważ nie zmieniłem wyglądu mapy, tylko dodałem wiecej budynków, nadal nazwijmy ja wersja Alpha 0.2. Postaram się dzisiaj dojść do wersji Alpha 0.3, dodając funkcjonalność wyłączania budynków 3D, poprawienie wyszukiwarki oraz wyświetlenie pierszych informacji na temat zreprywatyzowanego budynku.

Zapraszamy.